Технології впровадження

Ця методологія являє собою сукупність норм і правил управління проектами груп компаній Рарус, яких слід дотримуватися при виконанні робіт. Підходи до організації робіт засновані на проектній технології у відповідності зі стандартом PMBoK і внутрішніми методиками (корпоративне впровадження). Особливість проектної технології полягає в тому, що вона забезпечує цілісний підхід з повним документуванням всіх процесів.

photo

Підхід дозволяє домогтися прискорення виконання важливих робіт, поліпшити якість вихідної продукції щодо відповідності очікуванням конкретного замовника і можливості залучення фахівців з профільного підрозділу Компанії, в залежності від спеціалізації.

Фаза 0. Ініціація проекту

Фаза ініціації проекту лежить за рамками основних робіт, але є основоположною. У цей момент визначається велика частина успішності проекту. Це має вираження в прагненні проектної команди і замовника досягти єдиних цілей і результату. Дана фаза може здаватися замовнику малоцінною і незначною. Слід доводити до нього важливість фази, пояснюючи, що її результат є ключовим для всього проекту і визначає його успішність в цілому. Наприклад:

  • Постановка цілей проекту визначає коректність встановленного результату проекту
  • Правильне визначення зацікавлених сторін у проекті є запорукою найбільш повного і якісного результату, що враховує вплив на всі зацікавлені сторони

Результатом фази є підписання Статуту проекту, яким Замовник закріплює свої ключові потреби.

Фаза 1. Розробка концепції інформаційної системи

Основна мета фази - встановлення загального розуміння серед усіх зацікавлених осіб проекту на основі вимірних показників цілей проекту, опису продукту проекту, очікувань ключових зацікавлених сторін від постачаємої інформаційної системи, підходів до впровадження та самого процесу виконання робіт. Дана фаза виконується незалежно від того, виділена вона явно чи ні (наприклад, в невеликих проектах). Наприклад, в проектах впровадження типового функціоналу ця фаза може бути завершена за одну нараду проекту, на якому приймається рішення про впровадження типового функціоналу, і це рішення фіксується відповідним протоколом наради робочої групи. Протокол в цьому випадку буде являти собою опис змісту продукту. Для більш складних або масштабних проектів готуються документи Опис проекту та План управління проектом, які дозволяють детально змалювати майбутню систему, послідовність її створення та необхідні ресурси.

Фаза 2. Проектування інформаційної системи

Основна мета фази - визначення технічної можливості реалізації встановлених вимог замовника, можливо, шляхом створення прототипів інформаційної системи, що розробляються для перевірки реалізації ключових вимог і формування Специфікацій на доопрацювання конфігурації.

Фаза 3. Розробка та підготовка до введення в дослідну експлуатацію

Основна мета фази - повне завершення розробки, розгортання автоматизованої системи, налаштування і наповнення її початковими даними та навчання користувачів. Ця фаза являє собою виробничий процес, в якому основний акцент необхідно зробити на оптимізацію витрат, графіку і якості вихідної продукції.

Фаза 4. Дослідна експлуатація

Основна мета цієї фази - переконатися, що інформаційна система відповідає потребам та очікуванням замовника, користувачі придбали необхідні навички роботи і провести звірку з очікуваними результатами проекту.

Фаза 5. Завершення

Мета фази - документальне закриття проекту. У разі згоди сторін, передача ІС на супровід з боку підрядника.

Адаптивна методологія (Agile) - методологія проектного управління, орієнтована на ітераційний і інкрементальний підхід до реалізації проекту, в умовах високої невизначеності і мінливості вимог бізнесу до продукту проекту. Ключова мета методології - оперативне реагування на вимоги бізнесу.

Основні принципи Agile:

  • Люди і взаємодія важливіше процесів та інструментів
  • Працюючий продукт важливіше вичерпної документації
  • Співпраця з Замовником важливіше за узгодження умов контракту
  • Готовність до змін важливіше ніж слідування попередньому плану

Тобто, не заперечуючи важливості того, що справа, згідно з методологією більше цінується те, що зліва.

Фаза 0: Ініціація проекту

Визначити межі та цілі проекту. Основний зміст цієї фази - досягнення розуміння серед зацікавлених осіб проекту, якими повинні бути цілі і продукт проекту (з прийнятною для подальшого планування точністю).

Фаза 1: Планування проекту

Забезпечити подальшу роботу за проектом. Основний зміст цієї фази - спланувати та забезпечити проведення робіт по наступним фазам.

Фаза 2: Реалізація проекту

Передача Замовнику / введення в експлуатацію чергового набору функціоналу. Основний зміст даної фази - в рамках кожної ітерації / релізу (бажано, не більше одного місяця), передати Замовнику / ввести в експлуатацію чергову частину продукту, який принесе користь Замовнику.

Фаза 3: Завершення проекту

Формально завершити проект. Основний зміст даної фази - формально завершити проект, закрити договори, отримати гроші. Отримати рекомендації та відгуки замовника. Зафіксувати отримані уроки. Фаза виконується і за умови якщо цілі проекту досягнуті, так і в тому випадку, коли цілі проекту змінилися чи стали неактуальними.

Опитувальник готовності до Адаптивної методології. До початку проекту Замовникові необхідно відповісти на питання опитувальника для визначення готовності підприємства до використання адаптивної методології. Опитувальник в додатку. Якщо результат опитувальника негативний можна зв'язатися зі співробітником і задати питання про можливість застосування методології.